Ajuntament de Flix
Ha estat publicada en aquesta pàgina web el Decret d’Alcaldia amb la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la Borsa de treball per a personal dels menjadors escolars i/o acollida. En el mateix Decret hi figura la data de convocatòria dels aspirants que han de realitzar la prova de català i de les entrevistes, que tindrà lloc tot plegat el proper divendres 17 de maig.
Per a accedir al citat Decret, des d’aquesta pàgina web s’ha d’anar al menú “AJUNTAMENT” i seguir l’itinerari “AJUNTAMENT / Convocatòries de selecció de personal / Borsa de treball personal menjadors escolars i acollida 2019”.