Ajuntament de Flix
Demà dijous 18 d’abril, a dos quarts d’1 del migdia i a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix tindrà lloc l’acte de lliurament de les Medalles d’Honor de la Vila de Flix. Aquesta distinció s’atorga a aquelles persones físiques o jurídiques (entitats i institucions) que s’hagin destacat per una trajectòria dedicada a la millora del municipi en qualsevol aspecte o activitat).
En aquesta primera ocasió, la Medalla d’Honor s’atorgarà a Anna Maria García Cortina (a títol pòstum), Pere Josep Jiménez Mur i Dolors Montagut Sabaté. Tots tres s’han distingit per una trajectòria que ha tingut en comú una activitat que sempre ha anat en benefici de la nostra població en els seus respectius àmbits d’actuació professional.
La proposta va sorgir de l’Alcaldia i fou aprovada la Comissió d’Honors i Distincions, integrada per l’alcalde i els portaveus dels grups municipals i sotmesa exposició pública. Durant el Ple celebrat ahir dimarts 16 d’abril, s’aprovaren definitivament els expedients pertinents.
El Reglament reguladors del protocol, dels honors i de les distincions de l’Ajuntament de Flix
Aquest reglament fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Flix el passat 28 de novembre de 2018 i posteriorment sotmès a exposició pública per a la seua definitiva aprovació. Té per objecte regular el règim jurídic i el procediment general d’actuació de l’Ajuntament de Flix, en relació amb el protocol, els honors i les distincions, així com en tot allò relatiu als agermanaments que aquest vulgui acordar amb altres Viles o pobles.

Anna M. García, Pere Josep Jiménez i Dolors Montagut.