Ajuntament de Flix
A la pàgina web de l’Ajuntament de Flix s’ha creat un nou espai on es poden consultar les analítiques d’aigua potable, segons les mostres que es van prenent mensualment en uns punts determinats: els dipòsits de la Punta del Canó i de l’Aubal, i del lavabo masculí de les oficines municipals i del rentamans del laboratori de la Farmàcia Amèlia Barbero. Amb aquestes analítiques es fa un control de la qualitat de l’aigua potable, des dels dipòsits de sortida fins a punts d’arribada.
Per localitzar aquesta informació dins la pàgina web, cal anar al menú “TRÀMITS I PARTICIPACIÓ”, i seguidament dins l’apartat “Transparència”, accedir a l’enllaç “Analítiques d’aigua potable”.
La creació d’aquest nou espai informatiu respon a la intenció d’augmentar la línia de transparència que es va treballant des de fa uns anys.