Ajuntament de Flix
De l’11 al 18 de març es poden consultar a les Oficines Municipals, per mitjans informàtics i individualment, les llistes del Cens Electoral, període durant el qual, si escau, es podran presentarles pertinents al·legacions.