Ajuntament de Flix / Centre d’Empreses de Flix
Del 23 de març a l’1 de juny de l’any en curs, al Centre d’Empreses de Flix s’impartirà un curs d’Enologia. Comprèn un total de 40 hores lectives i es farà, dins el període indicat, cada dissabte en horari de 9.30 a 13.30 h. El curs està dirigit a treballadors en actiu.
Els seus objectius són:

 • Conèixer els principals conceptes relacionats amb l’enologia i la producció del vi.
 • Capacitar als participants per escollir amb criteri els vins.
 • Iniciar-se en la cultura del vi, sistemes d’elaboració, varietats, zones amb denominació d’origen

Els continguts que es tractaran seran els següents:

 • El raïm com a matèria primera
 • Diferents tipus de vi i etiquetatge
 • Composició del vi
 • El cultiu de la vinya, anatomia i cicle de vida
 • Influències del sòl i del clima en la vinya i el seu fruit
 • Les diferents criances i les seves particularitats
 • La compra del vi
 • Tast de vi

En finalitzar hi haurà una prova pràctica que consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs, i, tanmateix, la creació d’una llista de maridatge enològic.
L’assistència al curs és gratuïta. Les persones interessades, per a més informació i inscripcions cal que es dirigeixin a les adreces https://bit.ly/2SYLltu, https://fundaciopacopuerto.cat/, jcantador@ccoo.cat o administracio@flixgie.cat.
El curs ha estat organitzat per la Fundació Paco Puerto, de CCOO, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Flix i el Centre d’Empreses de Flix, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Ministerior de Empleo y Seguridad Social.