Ajuntament de Flix
El Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en la reunió celebrada el passat 17 d’octubre de 2018, entre altres va acordar concedir a l’Ajuntament de Flix una subvenció de 1.488,77 euros per a la promoció turística online, sobre un import total de 3.194,40 euros (el 20%).
De la concessió d’aquest ajut se’n donà compte a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix en la reunió realitzada el passat 31 de gener de 2019.