Ajuntament de Flix
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en la sessió celebrada el passat 26 d’octubre de 2018, i dins la línia de subvencions per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals, va acordar concedir a l’Ajuntament de Flix una subvenció de 2.082.71 euros per a les activitats del Liceu a la Fresca i i la Recreació del final de la Batalla de l’Ebre. La quantitat concedida representa el 95% del pressupost mínim a executar (2.178 euros).
De tot plegat se’n donà compte a la Junta de Govern de Flix durant la reunió celebrada el passat dia 4 de desembre de 2018.