Centre Empreses

El Projecte del Centre d’Empreses La Ribera, es presenta l’any 2005 per iniciativa de l’Ajuntament de Flix, com a resposta  a la necessitat de reindustrialització del municipi que té focalitzada la seva principal activitat econòmica en el complexe químic d’Ercros, d’ençà el 1898.

La crisi del sector químic, la falta d’inversions públiques supramunicipals  i el desequilibri territorial que afecta a diverses zones de Catalunya han provocat una situació alarmant a Flix que s’ha vist aguditzada amb la imatge de municipi contaminat que s’ha transmès en els darrers temps, i amb una important pèrdua de pes demogràfic.

El centre d’Empreses  La Ribera, l’únic d’aquestes característiques en un radi de 60 quilòmetres,  vol ser un camí cap a la diversificació econòmica, d’un municipi sotmès al monocultiu industrial, fomentant la implantació de noves empreses, millorant i ampliant les existents i creant un mercat de treball estable i que respongui a les necessitats d’empresaris i possibles treballadors de la zona d’influència, amb especial atenció i suport a les iniciatives empresarials de nous emprenedors.

La gestió del Centre d’Empreses està encomanada a la societat anònima municipal de nova creació, Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, una societat mercantil de capital íntegrament públic que s’encarrega de garantir els serveis bàsics als usuaris del Centre i també de cercar serveis externs per activitats puntuals d’animació empresarial o de suport a emprenedors, com formació, assessorament o tutoria i supervisió del projecte d’empresa.

Altres