Anunci 149

ANUNCI
Es comunica que amb motiu de la celebració de la Setmana Santa, es realitzaran els canvis següents en el servei de recollida d'escombraries:
- Dies 17 (dijous) i 20 (diumenge) d'abril: no  hi haurà servei de recollida.
- Dia 18 d'abril (divendres): es faran els serveis de recollida interior i dels soterrats de rebuig i orgànica.
- Dia 21 d'abril (dilluns): es faran el serveis de recollida interior de rebuig i orgànica i dels soterrats de rebuig.
- Dia 22 d'abril (dimarts): es buidaran els soterrats d'orgànica.
Flix, 10 d'abril de 2014.

Ban 066

BAN
L'Ajuntament de Flix comunica que del 14 de març fins al 14 de juny, les persones interessades en la crema de rama, poden adreçar-se a les oficines municipals per sol·licitar el permís pertinent per al nou període d'autorització que comprèn del 15 de març al 15 de juny. Els dies i les hores per poder efectuar la crema seran de dilluns a disssabte, de 6:00 a 12:00 h.
Flix, 13 de març de 2014.

Anunci 147

ANUNCI
S'obre període d'informació pública de la Modificació puntual del Pla Especial del Polígon P3 de Flix.
Les persones interessades es presentar al·legacions, poden adreçar-se a les oficines municipals.
Flix, 12 de març de 2013.

Modificació Especial Pla Especial Polígon P3 (pdf)

Informe de Secretaria-Intervenció (pdf)

Informe Tècnic (pdf)

Anunci 121

AVÍS
Es comunica a totes les persones interessades que a partir del proper dia 26 de juny, la recollida de cartró de les botigues s'efectuarà una vegada per setmana cada dimecres.
Flix, 18 de juny de 2013.

Altres