Noticiari

Baranes de seguretat a la zona del Castell Nou

Ajuntament de Flix
Als extrems de l'exterior Castell Nou s'han instal·lat unes baranes de seguretat. L'elevada alçada, el pronunciat desnivell i el fet que l'accés al castell gairebé obligava a passar a prop de la vora de la muntanya, feia perillós el trànsit de persones per aquesta zona.

L'obra ha estat efectuada per personal adscrita a un pla d'ocupació del SOC, i el material utilitzat ha anat a càrrec de l'Ajuntament de Flix.

Barana al costat de la porta d'accés del castell.

Dos imatges de la barana ubicada al costat de la torre gran.

Altres