Noticiari

DOCUMENTACIÓ DEL PROCÉS DE CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI INTERÍ, ARQUITECTE, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA DE L'AJUNTAMENT DE FLIX

 

1. Bases específiques de la convocatòria

2. Llista provisional d'admesos i exclosos

3. Llista definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria

4. Resultats de la primera prova

5. Constitució del tribunal, desenvolupament dels exercicis i convocatòria

6. Resultats de la 2a prova, el concurs i l'entrevista, resultats del concurs-oposició i acta final

Altres