BAN
S'ha obert el període d'inscripció a l'activitat d'Aquagym, dirigida a totes les edats i que es farà a les piscines municipals.
Hi haurà dos torns:

 • Dimarts i dijous, de 19:00 a 20:00 h.; preu d'inscripció, 30 euros.
 • Dilluns i dimecres de 14:15 a 15:15 h.; preu d'inscripció, 30 euros.

L'activitat es desenvoluparà del 3 al 28 de juliol.
Les persones interessades poden formalitzar la seua inscripció a les oficines municipals fins al dia 29 de juny a les 14:00 h.
Flix, 21 de juny de 2017.

BAN
Del 3 al 21 de juliol es desenvoluparan a les piscines municipals les sessions d'aprenentatge de natació per a nadons. El termini d'inscripció finalitza el 29 de juny.
Hi haurà quatre grups:

 • Grup A, nadons de 6 a 12 mesos, dimarts i dijous, de 17:00 a 17:45 h.
 • Grup B, nadons de 13 a 18 mesos, dimarts i dijous, de 17:45 a 18:30 h.
 • Grup C, nadons de 19 a 24 mesos, dilluns, dimecres i divendres, de 17:00 a 17:45 h.
 • Grup D, nadons de 25 a 36 mesos, dilluns, dimecres i divendres, de 17:45 a 18:30 h.

Els preus per grups són A i B, 30 euros; C i D, 35 euros. El preu inclou pòlissa per a l'alumne/a i entrada del pare o la mare del nadó únicament mentre duri l'activitat.
Per a la inscripció cal portar complimentat el full corresponent junt amb el resguard de l'ingrés que es podrà efectuar al compte de l'Ajuntament de Flix de qualsevol entitat bancària de la població.
Flix, 21 de juny de 2017.

BAN
Del 3 al 28 de juliol es faran a les piscines municipals els Cursets de Natació. Les inscripcions ja es poden formalitzar a les oficines municipals fins al dia 29 de juny.
Els preus d'inscripció són:

 • Una setmana, 12 euros
 • Dos setmanes, 24 euros
 • Tres setmanes, 36 euros
 • Quatre setmanes, 40 euros

El pagament s'efectuarà en l'oficina de qualsevol entitat bancària de la població i caldrà aportar el resguard del pagament en insciure's.
Dins els cursets hi haurà tres nivells:

 • 1, contacte amb el medi aquàtic, dirigit per a infants de 3 i 4 anys; l'hora del torn del matí serà les 13:15 h. i el torn de la tarda les 15:15.
 • 2, iniciació, per a nens i nenes de 5, 6 i 7 anys; l'hora del torn del matí serà les 12:15 h. i el torn de la tarda les 16:15 h.
 • 3, aprenentatge de la tècnica, per a nens i nenes de 8, 9 i 10 anys; l'hora del torn del matí serà les 11:15 h. i el torn de la tarda 17:15 h.

També hi haurà un curs d'iniciació per a adults, que es farà al matí de 10:30 a 11:15 h. I un de perfeccionament a la tarda de 18:15 a 19:00 h.
Les inscripcions a cada de cada nivell es faran per rigorós ordre dels 16 primers inscrits. En el cas del curs dels infants de 3 i 4 anys el màxim d’inscrits será de 10 nens per torn, que s’assignaran també per rigorós ordre d’inscripció.
El monitor/a suggerirà si és necessari el canvi de torn i grup, segons el nivell del nen o la nena.
Flix, 21 de juny de 2017.

BAN
Es comunica que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre publicat les bases per a la provisió pel sistema de concurs-oposició d'una borsa de treball de personal laboral per tal de cobrir vacants temporals en la categoria d'educador/a social i de treballador/a social. Les sol·licituds cal presentar-les al Consell Comarcal en horari de registre presencial o electrònic, de 8:00 a 14:00 h.; el termini de presentació finalitza el proper dia 30 de juny.
Entre altres requisits, les persones interessades per la convocatòria de la borsa d'educador/a social han d'estar en possessió del títol acadèmic de Grau o Diplomatura en Educació Social o la corresponent habilitació professional. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació Cultura i Esport.
Pel que fa a la convocatòria de la borsa de treballador/a social, les persones interessades han d'estar en possessió del títol acadèmic de Grau o Diplomatura en Treball Social o la corresponent habilitació professional. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació Cultura i Esport.
Per a més informació, es pot accedir a aquest enllaç, o dirigir-vos al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, telèfon 977401851, a/e Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .
Flix, 20 de juny de 2017.

BAN
Es comunica que a partir de dijous 22 de juny, l'autobús municipal començarà a realitzar l'horari d'estiu.
Flix, 20 de juny de 2017.

BAN
Es comunica que a partir de dilluns 19 de juny comença l'horari d'estiu de la Biblioteca Municipal "Artur Bladé i Desumvila", que serà el següent:
- Matins: De dimarts a divendres, de 10:30 a 14:00 h.
- Tardes: Dilluns i dimecres, de 17:00 a 20:30 h.
Flix, 19 de juny de 2017.

BAN
L’Ajuntament de Flix comunica a tota la població que a partir del proper dia 19 de juny, a les dependències municipals, es podrà obtenir l’abonament de la piscina municipal per a la temporada de l’estiu.
Per a l’abonament cal portar foto, mida de carnet.
L’importde l’abonament s’ha d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol entitat bancària, i portar el resguard per tal d’obtenir-lo.
Els preus són els següents:
Tota la temporada

 • De 9 anys a 16 anys i majors de 65 anys, 27,00 €
 • A partir de 17 anys, 38,00 €
 • Familiar, 80,00 €

Per tal de traure l'abonament familiar serà requisit que un membre de la família estigui empadronat al municipi. La vinculació familiar s'haurà d'acreditar mitjançant l'empadronament o llibre de família. Es consideraran integrants de la unitat familiar, els descendents de primer grau menor de 25 anys.
La qual cosa es comunica per a general coneixement.
Marc Mur Bagés, Alcalde.
Flix, 16 de juny de 2017

EDICTE NÚM. 20-2017
Assumpte: Elecció de jutge de pau, titular i substitut
Marc Mur Bagés, Alcalde de l'Ajuntament de Flix, faig saber:
Que correspon al Ple de l'Ajuntament elegir les persones per ser nomenades jutge de pau, titular i substitut d¿aquest Municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 i 102 de la Llei orgànica del poder judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3-1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
Que s'obre un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.
Que en la Secretaria de l'Ajuntament pugui ser examinat l'expedient i recavar la informació que es precisi en quant a requisits, duració del càrrec, remuneració, etc.
Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació elegirà lliurement, comunicant l'Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.
El que es publica per general coneixement.
Flix, a 2 de juny de 2017
Alcalde, Marc Mur Bagés

Publicat al BOPT el 15 de juny de 2017

BAN
Es comunica ja està obert el termini d'inscripció per als Tallers d'Estiu de l'Escola Municipal de Música, que finalitzarà el dia 29 de juny. Les inscripcions es formalitzaran a les oficines municipals.
Els tallers tindran lloc entre el 3 i el 7 del proper mes de juliol, i l'horari serà de 10:00 a 12:30 del migdia.
Hi haurà dos grups:

 • Nascuts entre 2010 i 2013: manualitats, música i moviment, jocs musicals i cant coral.
 • Nascuts entre 2003 i 2009: pràctica instrumental i en grup. Els instruments a escollir podran ser piano, bateria/percussió, guitarra clàssica, guitarra moderna, flauta de bec, flauta travessera, contrabaix, violí i violoncel. A més de l'habitual, es podrà escollir un segon instrument.

El preu general d'inscripció és de 40 euros. Hi haurà descomptes segons el número de germans inscrits:

 • 1 inscrit, 40 euros
 • 2 inscrits, 76 euros
 • 3 inscrits, 108 euros
 • 4 inscrits, 136 euros

En el moment de la inscripció, caldrà aportar el corresponent justificant bancari; els pagaments es poden efectuar al compte de l’Ajuntament de Flix en qualsevol de les entitats bancàries de la població.
Cartell i full d'inscripció (pdf)
Flix, 13 de juny de 2017.

BAN
L'Ajuntament de Flix comunica que els dies 5, 6 i 7 del proper mes de juliol i al Polígon La Devesa, a la zona del Centre d'Empreses, s'efectuarà la ITV de tractors i remolcs i de ciclomotors, amb els següents horaris:

 • Dia 5 i 6 de juliol, de 9:00 a 13:00 h.: revisió de tractors i remolcs.
 • Dia 7 de juliol, de 9:00 a 13:00 h.: revisió de ciclomotors.

Les persones interessades, prèviament, hauran d’inscriure’s a les oficines municipals.
Flix, 9 de juny de 2017.

Altres