Signat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Flix i l'Associació La Cana

En foren els signataris l'alcalde de Flix, Oscar Bosch, i el president de La Cana, Marià Hierro. També fou present a l'acte el regidor de Patrimoni, Jaume Masip. Prèviament, en dies anteriors el document havia estat aprovat per la Junta de Govern de l'Ajuntament i la junta directiva de la citada associació.

El conveni estipula que l'Ajuntament de Flix col·laborarà amb La Cana en la realització de les activitats ordinàries que aquesta entitat porta a terme durant l'any i que són la realització de les Jornades de Patrimoni Històric que es vénen fent en els darrers anys, dins el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, en els mesos de setembre/octubre; la realització de visites guiades als elements històrics de Flix i per llocs d'interès de la vila; l'edició de tríptics informatius i altres elements de divulgació del patrimoni històric; el manteniment ordinari, neteja i reparació de petits desperfectes en els elements històrics de Flix; la promoció d'activitats per a la divulgació, l'estudi, la investigació i la posta en valor del patrimoni històric i arqueològic de Flix; el manteniment, l'adquisició d'elements per a exposicions, etc, de la sala de Ca Don Ventura; i la gestió de cobrament d'entrades en aquells elements en què es precisi per a la seua visita. La materialització de la col·laboració de l'Ajuntament de Flix es concretarà amb un ajut econòmic de 6.000 euros anuals. Per la seua banda, La Cana, al marge de les activitats indicades, es compromet a fer constar en tot el material difusor de les activitats subvencionades, la col·laboració de l'Ajuntament de Flix; a participar en aquelles activitats de caire cultural, històric, etc., que es facin des de l'Ajuntament, en la mesura de les seues possibilitats; planificar conjuntament projectes amb l'Ajuntament; donar compte de l'activitat mitjançant una memòria anual, el resum de despeses i ingressos i l'aportació dels justificants de despeses; assessorar l'Ajuntament en temes de patrimoni. La vigència del conveni signat s'estén als anys 2011 i 2012, amb la possibilitat de prorrogar-se per anualitats, sempre que no es denunciï expresssament per alguna de les parts.

 

signatura_conveni_ajuntament_cana

Altres