Noticiari

La Diputació concedeix una subvenció de més de 20.000 euros per a l'Escola Municipal de Música

Ajuntament de Flix
En la sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona celebrada el passat 21 de juliol, es va aprovar concedir a l'Ajuntament de Flix una subvenció de 20.439,60 euros per a l'Escola Municipal de Música, que representa el 22,12% sobre un pressupost de 92.387,91 euros. Aquesta subvenció està inclosa dins la línia que la Diputació destina als ajuntaments per a les activitats de les escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona per al curs 2016-2017.

De la concessió d'aquesta subvenció, se'n donà compte a la Junta de Govern de l'Ajuntament de Flix durant la reunió celebrada el passat dia 5 d'octubre.

Altres