Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi en el consum d’energia dels habitatges inclosos en el Pla de Barris (bases definitives).