Marc Mur Bagés Alcalde
/
Francesc Barbero Escrivà 1r Tinent Alcalde Promoció Econòmica - Turisme - Agricultura
/
Delfí Castellví Descarrega 2n. Tinent Alcalde Hisenda - Edificis - Règim Intern
/
Josep Solé Rojals 3r Tinent Alcalde Urbanisme - Obres Públiques - Protecció Civil
/
Norma Pujol Farré Cultura - Joventut - Igualtat
/
Norma Català Ribera Ensenyament - Mitjans de Comunicació - Comerç
/
Josep Pérez Giral Brigada - Governació - Enllumenat - Barca - Parcs i Jardins
/
Lara Bertran López de los Mozos Acció Social - Festes i Tradicions - Medi Natural - Adjunta a Règim Intern
/
Núria Blanch Hernández Serveis Públics
/
Albert Mani Martínez Esports - Adjunt a Medi Ambient
/
Paco Romero Navarro Medi Ambient - Adjunt a Esports
/