Ajuntament de Flix
Des de fa unes setmanes s’ha dut a terme un canvi de domini de les adreces de correu electrònic corporatives de l’Ajuntament de Flix. Aquest passa a ser “@flix.cat”. Tret d’aquesta modificació, la majoria d’adreces continuen amb el mateix nom d’usuari, excepte alguns casos concrets, com el genèric de la Corporació, que passa a ser ajuntament@flix.cat (abans, aj.flix@altanet.org); el de la Guàrdia Municipal (guardiamunicipal@flix.cat); el del PDC (pdc@flix.cat); el Casal del Jove (casaldeljove@flix.cat); La Veu de Flix (laveu@flix.cat); Serveis Tècnics (dramirez@flix.cat); Escola de Música (escolamusica@flix.cat); Biblioteca (biblioteca@flix.cat); i l’Escola Bressol (escolabressol@flix.cat).
Durant un temps, les adreces antigues continuaran habilitades per poder seguir rebent correus fins a la seua baixa definitiva.